ถังลม, ถังแรงดัน


 

 ถังแรงดันหรือถังลมใช้งานกับเครื่องจักรไฮดรอลิคสำหรับการอัดขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียมหรือชิ้นงานสแตนเลส

 ในอุตสาหกรรมครัวเรือน

 ถังแรงดันในกระบวนการผลิตโซเดียมซัลเฟต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งท่อและเครื่องหนัง

 

ถังแรงดันสแตนเลส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ถังแรงดันน้ำ

 

 

Visitors: 16,110