ถังลม, ถังแรงดัน 

 ถังแรงดันหรือถังลมใช้งานกับเครื่องจักรไฮดรอลิคสำหรับการอัดขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียมหรือชิ้นงานสแตนเลส

 ในอุตสาหกรรมครัวเรือน

 ถังแรงดันในกระบวนการผลิตโซเดียมซัลเฟต ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งท่อและเครื่องหนัง

 

ถังแรงดันสแตนเลส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์


ถังแรงดันน้ำ


Visitors: 14,626