ถังสแตนเลส เก็บน้ำ, เก็บน้ำมันพืช, เก็บเคมีภัณฑ์, เก็บน้ำยางดิบ

 

  ถังสแตนเลส สำหรับเก็บน้ำจากระบบทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

 ถังสแตนเลส สำหรับเก็บน้ำจากระบบทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

 ถังสแตนเลส สำหรับเก็บน้ำมันพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

 ถังสแตนเลส สำหรับเก็บเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี

 ถังสแตนเลส สำหรับเก็บน้ำยางดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องนอนยางพารา

 

 

Visitors: 16,112